Zelfs complexiteit is vanuit eenvoud helder te bezien en te benaderen

Communicatie

Van strategische beleidscommunicatie tot project communicatie en corporate communication: Blue Eyes heeft een heldere visie op het ontwikkelen en realiseren van communicatietrajecten die bijdragen om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Elk traject start met een heldere analyse (met een scherpe blik en vanuit een hoger perspectief) om van daaruit de communicatiedoelen te formuleren én te verwezenlijken. 

Blue Eyes Communications realiseert in samenwerking met haar opdrachtgevers trajecten op de gebieden: 

  • Communicatiebeleid, -advies en -ontwikkeling 
  • Corporate communication
  • Organisatiecommunicatie 
  • Fusiecommunicatie 
  • Projectmanagement 
  • Going concern 

Lees meer bij het portfolio: communicatie en bijzondere projecten