Woorden vormen een stevige knoop die nooit uiteenvalt (Kru-wijsheid)